Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli

inspektor mgr inż. Małgorzata Mączyńska

 p. o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli
podkomisarz mgr Marcin Musiał

 


Naczelnik Wydziału Prewencji
podkomisarz mgr Ewelina Lubińska
tel. 47 845 32
50

 

 Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji
aspirant sztabowy Bernard Sitarek
tel. 47 845 32 22

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
aspirant sztabowy mgr Maciej Sroczyński
tel. 47 845 32 21

 

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
nadkomisarz mgr Grzegorz Sas
tel. 47 845 32 35

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
aspirant Łukasz Jagieła
tel. 47 845 32 36

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
komisarz mgr Marcin Bucheld
tel. 47 845 32 80

 

Kierownik Referatu

do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
podkomisarz  mgr Kamila Balcerzak

tel. 47 845 32 30

 

Kierownik Posterunku Policji w Szadku
aspirant mgr Ewelina Piekarska
tel. 47 845 32 07

 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

tel. 47 845 32 65