Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – Twój Dzielnicowy – Moja Komenda

21 września 2016 roku, 7 dni po uruchomieniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie łódzkim i w całym kraju, w sali Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przy ulicy Dolnej w Zduńskiej Woli, odbyła się konferencja w celu promocji, aplikacji „Moja Komenda” i funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie powiatu zduńskowolskiego. Organizatorem konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Małgorzata Mączyńska.

Udział w konferencji wzięli między innymi Starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik, Prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki oraz wójtowie gmin: Zduńskiej Woli Henryk Staniucha, Zapolice Witold Oleszczyk. Gminę i Miasto Szadek reprezentowała przewodnicząca rady Ogińska Janina. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkom. Arkadiusz Karasek. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji powiatowych, miejskich i gminnych. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Małgorzata Mączyńska, przedstawiła na wstępie program konferencji oraz omówiła w skrócie wprowadzone przez policję narzędzie jakiem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie głos zabrali prelegenci. Asp. szt. Robert Latus omówił projekt KMZB, który za pomocą rozwiązań graficznych odzwierciedla zagrożenie, które następnie policja weryfikuje i na które odpowiednio reaguje w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto omówił techniczną stronę KMZB, w jaki sposób posługiwać się mapą i skutecznie z niej korzystać. W trakcie konferencji podkreślono również nową rolę dzielnicowego i przedstawiono aplikację „Moja Komenda”. To zagadnienie omówił Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Antoni Stelmasiak. W oparciu o program "Twój Dzielnicowy" wyznaczono nową rolę policjantów powołanych na to stanowisko. Na konferencji obecni byli dzielnicowi z powiatu zduńskowolskiego, którzy zostali przedstawieni. Kierownik dzielnicowych przekazał jak łatwo przy pomocy aplikacji "Moja Komenda" ustalić swojego dzielnicowego, oraz jak się z nim skontaktować. Podczas trwania konferencji na terenie Zduńskiej Woli, przy Ratuszu Miejskim utworzono Ruchomy Punkt Informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a przygotowane przez zduńskowolskich policjantów materiały promocyjne rozdawane przez mundurowych dawały możliwość bezpośrednich rozmów o mapach i aplikacji Moja Komenda. Po godzinnej prezentacji Ruchomy Punkt Informacyjny KMZB podjechał na teren Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przy ulicy Dolnej, gdzie zobaczyli go uczestnicy konferencji.


 

Powrót na górę strony