Start arrow Aktualności arrow Nowe stawki i zasady holowania pojazdów
środa, 01 czerwiec 2016
 
 
Nowe stawki i zasady holowania pojazdów Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
piątek, 04 styczeń 2013

04 stycznia 2013 r. –  Zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym i Uchwałą  nr XVIII/62/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2012 r. zmieniają się wysokości stawek  i zasady płatności  za holowanie pojazdów i ich przetrzymywanie.

Zgodnie z art. 130 a kodeksu drogowego pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1/pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2/ nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju.

3/ przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliska drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

4/ pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

5/ pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1/ kierowała nim osoba:

a/znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uzyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b/ nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

2/jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Kodeks drogowy mówi również, że Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadku wymienionych wyżej punktów występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania decyzji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem  art. 130 a ust.10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W Uchwale rady w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym zostały ustalone stawki kwotowe opłat brutto:

1.       rower, motorower  usunięcie pojazdu  95 zł, parkowanie za dobę 13 zł

2.       motocykl usunięcie pojazdu 180 zł, parkowanie za dobę 18 zł

3.       pojazd o d.m.c. do 3,5 tony usunięcie 360 zł, parkowanie za dobę 25 zł

4.       pojazd o d.m.c. powyżej 3,5 do 7,5 tony usunięcie 500 zł, parkowanie za dobę 35 zł

5.       pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 do 16 ton usuniecie 700 zł, parkowanie za godzinę 50 zł

6.       pojazd o d.m.c. powyżej 16 ton usunięcie 1000 zł, parkowanie za godzinę 90 zł

7.       pojazd przewożący materiały niebezpieczne usunięcie 1400 zł, parkowanie za godzinę 170 zł .

Opłatę wylicza właściciel parkingu strzeżonego, a uiszcza się ją wpłacając pieniądze na konto Powiatu Zduńskowolskiego.  

Zmieniony ( piątek, 04 styczeń 2013 )
 
wstecz   dalej »
WYSZUKIWARKA
BANERY
http://www.reportracism.pl/pl
www.komisarz-blysk.pl
korupcja
pokrzywdzenia.gov.pl
wspolneosiedla
Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych
mamo tato
zaginieni
www.rozumwysiada.pl
NSZZP
niebieskalinia
bezpiecznysenior
szkola
kochamreauguje
seirplodz
www.sieciaki.pl
bezpiecznyprzejazd
policjantktorypomogl
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODA
narkotykowy slang
116111
kibicujbezpiecznie
stopbezmyślności
Kieruj się rozsądkiem
tozsamosc
Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszącyc
pat.policja.gov.pl