Start arrow Aktualności arrow Nowe stawki i zasady holowania pojazdów
niedziela, 26 czerwiec 2016
 
 
Nowe stawki i zasady holowania pojazdów Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
piątek, 04 styczeń 2013

04 stycznia 2013 r. –  Zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym i Uchwałą  nr XVIII/62/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2012 r. zmieniają się wysokości stawek  i zasady płatności  za holowanie pojazdów i ich przetrzymywanie.

Zgodnie z art. 130 a kodeksu drogowego pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1/pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2/ nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju.

3/ przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliska drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

4/ pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

5/ pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1/ kierowała nim osoba:

a/znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uzyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b/ nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

2/jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Kodeks drogowy mówi również, że Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadku wymienionych wyżej punktów występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania decyzji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem  art. 130 a ust.10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W Uchwale rady w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym zostały ustalone stawki kwotowe opłat brutto:

1.       rower, motorower  usunięcie pojazdu  95 zł, parkowanie za dobę 13 zł

2.       motocykl usunięcie pojazdu 180 zł, parkowanie za dobę 18 zł

3.       pojazd o d.m.c. do 3,5 tony usunięcie 360 zł, parkowanie za dobę 25 zł

4.       pojazd o d.m.c. powyżej 3,5 do 7,5 tony usunięcie 500 zł, parkowanie za dobę 35 zł

5.       pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 do 16 ton usuniecie 700 zł, parkowanie za godzinę 50 zł

6.       pojazd o d.m.c. powyżej 16 ton usunięcie 1000 zł, parkowanie za godzinę 90 zł

7.       pojazd przewożący materiały niebezpieczne usunięcie 1400 zł, parkowanie za godzinę 170 zł .

Opłatę wylicza właściciel parkingu strzeżonego, a uiszcza się ją wpłacając pieniądze na konto Powiatu Zduńskowolskiego.  

Zmieniony ( piątek, 04 styczeń 2013 )
 
wstecz   dalej »
WYSZUKIWARKA
BANERY
tozsamosc
116111
Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych
pat.policja.gov.pl
zaginieni
Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszącyc
korupcja
seirplodz
kibicujbezpiecznie
wspolneosiedla
kochamreauguje
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODA
policjantktorypomogl
www.sieciaki.pl
Kieruj się rozsądkiem
pokrzywdzenia.gov.pl
szkola
www.komisarz-blysk.pl
narkotykowy slang
http://www.reportracism.pl/pl
stopbezmyślności
niebieskalinia
bezpiecznysenior
mamo tato
bezpiecznyprzejazd
www.rozumwysiada.pl
NSZZP