Start arrow Aktualności
niedziela, 01 luty 2015
 
 
B I P
Menu główne
Start
Aktualności
Kierownictwo
DZIELNICOWI
Galeria
Poszukiwani
1% Ratuje Życie
Podziękowania
Informacje
Praca w Policji
Mediacje - Sąd Okręgowy
   w Łodzi
Przemoc w rodzinie - organizacje pozarządowe w Zduńskiej Woli
fotoprzestroga
IMG_6953.jpg
KONTAKTY
Napisz do Nas
Skargi
Gadu Gadu

Nasz numer: 3767000
Status:

Statystyka
Użytkownicy: 6
Nowości: 2627
Odnośniki: 1
odwiedzających: 2873542
Aktualności
BEZPIECZNE FERIE Drukuj E-mail
Napisał: Robert L.   
czwartek, 29 styczeń 2015

BEZPIECZNE FERIE – PORADY

 

Dzieci uwielbiają zabawy na lodowiskach, ślizgawkach, czy zamarzniętych stawach. Szczególnie w okresie ferii zimowych zwracajmy uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad, aby ten czas zabawy był przyjemny i bezpieczny.

Czytaj całość...
 
ZATRZYMANI SPRAWCY ROZBOJU Drukuj E-mail
Napisał: Robert L.   
środa, 21 styczeń 2015
19 stycznia 2015 roku dyżurny zduńskowolskiej komendy został powiadomiony o rozboju, który miał miejsce w okolicy stadionu miejskiego. Tam, jeden ze sprawców zaatakował 48-letniego pokrzywdzonego, przewrócił go na ziemię, a następnie kopał po całym ciele. W wyniku rozboju ofiara utraciła miedzy innymi kurtkę, portfel z dokumentami, telefon komórkowy oraz inne przedmioty o łącznej wartości przekraczającej 2 tys. zł. Informacja taka została natychmiast przekazana policjantom pełniącym patrole.  Kilkadziesiąt minut później, w innym rejonie miasta, policjanci z prewencji, zauważyli dwóch młodych mężczyzn, których wygląd odpowiadał rysopisowi podejrzewanych. Dodatkowo jeden z nich miał na sobie charakterystyczną kurtkę, która została skradziona, a podczas legitymowania okazał policjantom dowód osobisty pokrzywdzonego. Podczas dalszych czynności z zatrzymanymi ustalono, że 18-letni sprawca działał w porozumieniu z dwoma nieletnimi.   W tej sprawie prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu o areszt dla pełnoletniego sprawcy, a dwaj nieletni za swój udział odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym.
 
Rok 2014 bardziej bezpieczny Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
poniedziałek, 19 styczeń 2015
Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2014. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

Przez cały 2014 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 915 083 to jest o 14 % procent mniej niż rok wcześniej. W 2013 roku odnotowano 1 063 906.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (2004 - 2014) szczególnie widać spadek liczby przestępstw, gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2004 r. kiedy to dochodziło przeciętnie do 4003 przestępstw oraz jeden dzień z 2014 roku, kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2 507. Widać wyraźnie różnicę - to 1496 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównany liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 1237.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 711 435 w 2013 roku do 633 701 w 2014 r, czyli o 77 734. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 154 592 do poziomu, 163 080 czyli o 8488.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Bójki i pobicia

Spadek z  8 788 w 2013 do  6 964 w 2014 roku. Jest to spadek o 21 %, czyli o 1824. W 2004 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 388 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2004 roku i jeden z 2014 roku) odnotowano średnio 20 przestępstw mniej.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 20 376 w 2013 roku do 13 868 w 2014 roku. Jest to spadek o 32 %, czyli o 6508. 10 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 3,5 razy większa i wynosiła 48 636. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 95.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z  57 955 w 2013 roku do 47 361 w 2014 roku. Jest to spadek o  18 %, czyli o 10 572.

Uszczerbek na zdrowiu

Spadek z 14 090 w 2013 roku do 13 651 w 2014 roku. Jest to spadek o 3 % czyli o 439.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 118 398 w 2013 roku do 106 900 w 2014 roku. Jest to spadek o około 10 % czyli o 11 498. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2004 roku odnotowano 266 591 włamań. Oznacza to średni dzienny spadek o 437 .

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 214 616 w 2013 roku do 174 900 w 2014 roku. Jest to spadek o 19 %, czyli o 39 716. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 339 086. Oznacza to średni dzienny spadek o 450.

Kradzież samochodu

Spadek z 15 465 w 2013 roku do 14 124 w 2014 roku. Jest to spadek o  9 %, czyli o 1341. W 2004 roku liczba tych przestępstw wyniosła 51 150. Oznacza to spadek w ostatnim dziesięcioleciu o 62 %, a średni dzienny spadek o 101 przypadków kradzieży samochodu.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

    Zabójstw – o 7 % mniej. Jest to spadek z 574 w 2013 roku do 532 w 2014 – natomiast w 2004 r liczba zabójstw wynosiła 980. Na przestrzeni 10 lat jest to spadek średnio o 1,2 dziennie. Podczas jednego dnia 2004 r. średnio dokonywano 2,7 zabójstw, natomiast w 2014 - 1,5.
    Zgwałceń – o 2 %, czyli o 33 zdarzenia mniej. Jest to spadek z 1362 w 2013 roku do 1329 w 2014 – natomiast w 2004 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 176. Średnio w 2004 r. dziennie odnotowywano 6  przestępstw, podczas gdy w 2014 roku już tylko 3,6.

Przestępczość narkotykowa

Intensyfikacja walki z przestępczością narkotykową w 2014 przyniosła zwiększenie liczby zabezpieczonych narkotyków.  Policjanci zabezpieczyli ponad 3,7 tony środków odurzających, podczas gdy rok wcześniej było to blisko 1,9 tony.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2014 roku spadła o 53 819, czyli o 38 % w stosunku do roku 2013. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2014 roku wyniosła 87 085. Dane za poprzedni rok (2013)  były wyższe i wyniosły 140 904 (wszystkie przestępstwa drogowe).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 34 694 wypadków – jest to o 691 mniej niż w roku poprzednim. W 2014 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 171 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 120 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 42 177 osób i było to o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku.

Wykrywalność ogółu przestępstw utrzymuje się na poziomie zeszłorocznym i wynosi 66,7 %. Praktycznie oznacza to, że średnio, w przypadku każdych dwóch na trzy stwierdzone przestępstwa, zostaje wskazany podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Jeśli popatrzymy na wykrywalność przed 10 laty, to w 2004 roku wyniosła ona 56,2 %. 10 kolejnych lat pracy Policji spowodowało wzrost ogólnej wykrywalności o 10,5 %.

Ogólna liczba podejrzanych w 2014 roku wyniosła 363 582 osoby.


W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 28 907, co oznacza obniżenie liczby czynów z 71 642 w 2013 roku do 42 735 w roku 2014, co stanowi blisko 40 %. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła  17 287 w 2014 roku i była niższa o 7 961 niż rok wcześniej.

Centralne Biuro Śledcze Policji

9 października 2014 roku rozpoczęła funkcjonowanie „nowa” jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji, która powstała z wyodrębnienia ze struktur KGP Centralnego Biura Śledczego KGP.

W 2014 roku policjanci CBŚP zatrzymali 1622 osoby podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym 154 liderów. 508 osobom przedstawiono zarzuty z art. 299 kk („pranie pieniędzy”). Zabezpieczono mienie na kwotę blisko 0,4 mld zł. Ponadto funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli ponad 2 tony narkotyków co stanowi blisko trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (jedną ze zrealiowanych spraw wpisującą się w te wartości, a wartą szczególnej uwagi, jest sprawa sprowadzania z Iranu dywanów, w nitkach których przemycana była heroina).

Zlikwidowano 188 plantacji (w tym jedną z największych w Polsce, prowadzoną przez pseudokibiców jednego z piłkarskich klubów sportowych, gdzie zabezpieczono ponad pół tony narkotyków). Zlikwidowano również 28 fabryk, w których produkowano papierosy lub krajankę tytoniową. Policjanci zabezpieczyli także 232 jednostki broni.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji

W 2014 roku rozstrzygnięto 272 przetaragi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 572 466 808 zł. W tym zakończono 56 projektów inwestycyjnych i remontowych. Dzięki realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych poprawiono warunki służby blisko 10-ciu tysiącom policjantów i pracownikom Policji.

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 70 % respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu.  72,4 % Polaków  dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości) podczas gdy wg. badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE.


 
KRADZIEŻ PIENIĘDZY Drukuj E-mail
Napisał: Robert L.   
piątek, 16 styczeń 2015

15 stycznia w pobliżu jednego z banków na ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli został okradziony 54-letni zduńskowolanin. Wcześniej został on zaczepiony przez dwóch nieznanych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej działali w porozumieniu. Przedstawiając nieprawdziwą historię o skradzionych pieniądzach, które rzekomo znalazł właśnie on, spowodowali, że pokrzywdzony zgodził się na przeliczenie posiadanych przy sobie banknotów, które wcześniej wypłacił z banku. Mężczyzna liczący gotówkę, po sprawdzeniu odpowiedział, że nie są to jego pieniądze i następnie zwrócił je pokrzywdzonemu. Kiedy obaj mężczyźni oddalili się spod banku, zduńskowolanin sprawdził posiadane pieniądze i zorientował się, że został okradziony na dużą kwotę. Najprawdopodobniej banknoty w niezauważalny dla pokrzywdzonego sposób zabrał przeliczający je mężczyzna, który posługiwał się językiem zbliżonym do rosyjskiego.

Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców naszego regionu o zachowanie szczególnej ostrożności przy wypłacaniu wysokich kwot gotówki z banków oraz o nie uleganie sugestiom nieznanych nam osób prowokujących do okazania pieniędzy. O wszelkich podobnych sytuacjach oraz innych podejrzanych zachowaniach w okolicach banków należy niezwłocznie powiadamiać policję.

 
POTRĄCENIE DZIECKA W STREFIE ZAMIESZKANIA Drukuj E-mail
Napisał: Robert L.   
środa, 14 styczeń 2015

13 stycznia 2015 r. na osiedlu przy ul. Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem 6-letniego chłopca. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że sześciolatek, który jechał rowerem, został potrącony przez samochód osobowy. Chłopiec z niegroźnymi obrażeniami trafił do na obserwację do szpitala. Ulica, na której doszło do potrącenia, znajduje się w wyznaczonej na osiedlu „strefie zamieszkania”.

Przypominamy, że w takim obszarze obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Strefa zamieszkania jest oznaczona znakiem D-40. Zasady ruchu obowiązujące w strefie zamieszkania dają całkowity prymat pieszemu. W takiej strefie pieszy nie musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, ale może poruszać się po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjazd z takiej strefy na drogę jest traktowany, jako włączanie się do ruchu, a więc kierowca jest zobowiązany zachować szczególna ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Dopuszczalna prędkość pojazdu w tej strefie wynosi 20 km/h. Ponadto zabroniony jest postój w innym miejscu niż wyznaczone.

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 2464
WYSZUKIWARKA
BANERY
seirplodz
pokrzywdzenia.gov.pl
http://www.reportracism.pl/pl
mamo tato
www.komisarz-blysk.pl
kochamreauguje
szkola
Kieruj się rozsądkiem
116111
zaginieni
wspolneosiedla
bezpiecznyprzejazd
www.rozumwysiada.pl
bezpiecznysenior
niebieskalinia
kibicujbezpiecznie
narkotykowy slang
pat.policja.gov.pl
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODA
stopbezmyślności
www.sieciaki.pl
korupcja
Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych
policjantktorypomogl