Start arrow Aktualności
sobota, 10 październik 2015
 
 
Aktualności
Wypadek w Choszczewie Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
środa, 07 październik 2015
06 październik 2015 r. - Do wypadku drogowego  doszło  w Choszczewie, gmina Szadek. Poszkodowany  w wypadku  został kierujący fiatem. Trafił do szpitala w Poddębicach. We wtorek o godzinie 15:30  dyżurny komendy został poinformowany telefonicznie o wypadku drogowym na terenie gminy Szadek. Natychmiast wysłał na zdarzenie funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili, że kierujący samochodem ciężarowym man z naczepą,  31-letni mieszkaniec  gminy Mykanów,   jadąc w kierunku miejscowości Zygry nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył fiata brawa. W wyniku uderzenia ogólnych obrażeń ciała doznał kierujący fiatem 33-letni mieszkaniec gminy Szadek. Poszkodowany został zabrany karetką pogotowia do szpitala w Poddębicach. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Policjanci prowadzą czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia drogowego. 
Zmieniony ( środa, 07 październik 2015 )
 
MEDIACJA PRAWEM KAŻDEGO Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
wtorek, 06 październik 2015

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października 2015 roku, a Tydzień Mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach od 12 do 17 października 2015 roku. Po raz kolejny w działania te angażuje się Polska Policja. 

                Policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji./informacja na stronach internetowych poszczególnych jednostek/.

                Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

                Czym jest mediacja? Jakie są jej cele i zadania? Jakie możliwości i zalety postępowanie mediacyjne niesie dla pokrzywdzonego przestępstwem ? Jakie może przynieść korzyści podejrzanemu lub oskarżonemu?   Mediację można najprościej określić jako sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, które powstały w wyniku przestępstwa czy wykroczenia, na drodze porozumienia się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego z pomocą neutralnego mediatora, bez angażowania sądu. Mediator musi być zatem osobą bezstronną, która jest gwarantem, że pomiędzy ofiarą a sprawcą zostanie zachowana swoista równowaga sił, zapewniającą jednocześnie przestrzeganie w pełni ich praw i ochronę godności.

                Mediacja dotyczy wszystkich przestępstw, dotyczy także postępowania w sprawach o wykroczenia.                Jest dobrowolna. Może zostać podjęta na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje stronom postępowania/konfliktu/sporu możliwość współdecydowania w swojej sprawie oraz wypracowania przy udziale mediatora satysfakcjonującej je ugody. Należy podkreślić, że postępowanie mediacyjne daje możliwość szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za uczynioną krzywdę lub poszkodowanego za wyrządzoną szkodę z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

                Postępowanie mediacyjne prowadzi instytucja lub osoba do tego uprawniona, powołana przez Sąd lub referendarza sądowego, a w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora lub inny organ prowadzący to postępowanie, spośród osób wpisanych do wykazu, prowadzonego przy każdym sądzie okręgowym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

                W przypadku braku zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji przez którąś ze stron postępowania, mediacja zostaje przerwana.

                Postępowanie mediacyjne jest przeprowadzane w sposób neutralny i poufny. Uzyskane
w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane zarówno przez mediatora, jak również na użytek dalszego postępowania karnego. Neutralny charakter postępowania mediacyjnego wynika ze sposobu jego prowadzenia. W zależności od decyzji pokrzywdzonego lub podejrzanego/oskarżonego może ono być prowadzone w sposób bezpośredni (twarzą w twarz) albo pośredni (bez osobistego kontaktu). Wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody. Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć miesiąca, natomiast za zgodą stron, czas ten może zostać przedłużony.

                Pomyślnie przeprowadzone postępowanie mediacyjne kończy się sporządzeniem przez mediatora sprawozdania z jego przebiegu wraz z ugodą, które mediator przedstawia sądowi. Zawarta ugoda gwarantuje należytą ochronę interesów uczestników postępowania.

                Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają w żadnym zakresie stron postępowania, bowiem w całości pokrywa je Skarb Państwa.

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla pokrzywdzonego to:

1)      wpływ na rozwiązanie konfliktu na zaproponowanych przez siebie warunkach;

2)      szansa na szybsze uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin lub naprawienia szkody;

3)      uniknięcie wtórnej wiktymizacji, która może być spowodowana dodatkowym stresem i traumą towarzyszącą ofiarom podczas kolejnych czynności podejmowanych w trakcie postępowania sądowego;

4)      możliwość wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego;

5)      gwarancja wypełnienia zobowiązań przyjętych przez sprawcę, dzięki nadaniu ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym klauzuli natychmiastowej wykonalności, identycznej jak
w przypadku orzeczeń podlegających wykonaniu w drodze egzekucji.

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla podejrzanego lub oskarżonego to:

1)      możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub naprawienia szkody;

2)      szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania;

3)      szansa na łagodniejsze potraktowanie przez sąd m.in.:

ü  orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;

ü  orzeczenie umorzenia postępowania na podstawie art. 59a § 1 kodeksu karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;

ü  odstąpienie od wymierzenia kary z równoczesnym orzeczeniem środka karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 3, grzywny lub ograniczenia wolności;

ü  nadzwyczajne złagodzenie kary;

ü  uznanie iż czyn stanowi wypadek mniejszej wagi;

ü  uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze;

4)      w sprawach z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego.

                Należy również wspomnieć, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Zmiany mają na celu skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak również państwa. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom pozwoli zachować dotychczasowe relacje gospodarcze.

Osoby do kontaktów z interesantami w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli:

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego -  asp. szt. Andrzej Kuca, tel. 43 8244335

Z-ca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego – kom. Grzegorz Sas, tel. 43 8244336

 

*- opracowano na podstawie:

1)       Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.);

2)       Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.);

3)       Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego
w sprawach karnych;

4)       Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Pile „Zmiany w procedurze karnej 2015”, W-ctwo Szkoły Policji w Pile, marzec 2015;

5)       Materiały dydaktyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczone na stronie www.ms.gov.pl;

6)       Materiały dydaktyczne Sądu Okręgowego w Gdańsku zamieszczone na stronie www.gdansk.so.gov.pl.

 
Pijany cyklista spowodował wypadek Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
poniedziałek, 05 październik 2015
03 października 2015 r. – Nietrzeźwy mężczyzna spowodował wypadek w miejscowości Lichawa Parcela, gmina Szadek. Kierując motorowerem uderzył w pojazd jadący z przeciwka. Był nietrzeźwy.  Około godziny 12:45 policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego w Lichawie Parceli na terenie gminy Szadek. Gdy dojechali na miejsce ustalili, że kierujący skuterem kingwey koyot 38-letni mieszkaniec gminy Szadek jadąc od Woli Łobudzkiej w kierunku Lichawy, nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z przeciwka samochód fiat uno. Fiatem kierował 21-letni mieszkaniec gminy Szadek.  W wyniku tego zdarzenia cyklista doznał obrażeń głowy i złamania ręki. Okazało się, że  był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala w Poddębicach. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i kara grzywny. 
Zmieniony ( poniedziałek, 05 październik 2015 )
 
Zatrzymano sprawcę kradzieży pojazdów Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
piątek, 02 październik 2015
01 października  2015 r. – Od kilku miesięcy policjanci Wydziału Dochodzeniowo-śledczego tropili złodzieja, który z terenu Zduńskiej Woli kradł  samochody marki Honda.  W środę mając już dostateczne dowody, „kryminalni” zatrzymali i doprowadzili  do komendy dwóch mieszkańców  gminy Zduńska Wola.  Od marca do lipca 2015 z parkingów z Osiedla Południe i Osiedla Panorama ginęły samochody Honda civic i accord.  Sprawca, włamywał się do pozostawionych na parkingach samochodów. Odjeżdżał nimi do miejsca, gdzie ukrywał pojazd. Przeważnie były to opuszczone budynki gospodarcze na terenie powiatu zduńskowolskiego. Następnie kradł co było możliwe z pojazdu i porzucał po paru dniach. Samochody odnajdywano na drogach leśnych na obrzeżach miasta. Tym sposobem sprawca dokonał 7 kradzieży z włamaniem. Ukradł sześć hond civic i jedną accord. Na podstawie zebranych materiałów śledczy wytypowali sprawcę tych przestępstw. W środę godzinach rannych na terenie gminy Zduńska Wola zatrzymano 22-letniego złodzieja i jego 21-letniego kompana, który pomagał mu w ukryciu jednego z kradzionych pojazdów. Mężczyzn po zatrzymaniu osadzono w areszcie komendy. Starszy z nich odpowie za kradzież siedmiu pojazdów. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.  Młodszy odpowie za paserstwo,  grozi mu kara pozbawienia wolności od 3-ech miesięcy do 5-ciu lat.
Zmieniony ( środa, 07 październik 2015 )
 
Kto rozpoznaje rowerzystę Drukuj E-mail
Napisał: Jacek   
czwartek, 01 październik 2015
30 września 2015 r. – Kto rozpoznaje rowerzystę. Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli wydała zarządzenie dotyczące publikacji w mediach wizerunku mężczyzny który kierował rowerem w Zduńskiej Woli ulicą Łaską .
Poszukujemy mężczyzny, który  31 lipca 2015 r. jadąc rowerem po chodniku wzdłuż ulicy Łaskiej w kierunku ulicy Kilińskiego zjechał nagle na jezdnię doprowadzając do potrącenia  rowerzystki.  Kobieta jechała rowerem w kierunku Placu Wolności. Rowerzysta odjechał przed przybyciem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego nie podając swoich danych personalnych. Dla prawidłowego  przebiegu dochodzenia potrzebne jest ustalenie danych personalnych rowerzysty.
Osoby, które rozpoznają  mężczyznę na załączonym materiale prosimy o kontakt z prowadzącym dochodzenie  nr  tel. 43 824 43 42 lub dyżurnym komendy, tel. 43 824 43 11 lub 997.  Zapewniamy anonimowość. Apelujemy również do rowerzysty aby zgłosił się na komendę wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia drogowego.
 
 
 
 
Zmieniony ( czwartek, 01 październik 2015 )
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 2576
WYSZUKIWARKA
BANERY
bezpiecznyprzejazd
www.sieciaki.pl
seirplodz
kochamreauguje
zaginieni
mamo tato
http://www.reportracism.pl/pl
narkotykowy slang
NSZZP
korupcja
pat.policja.gov.pl
wspolneosiedla
stopbezmyślności
szkola
116111
pokrzywdzenia.gov.pl
www.komisarz-blysk.pl
Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych
niebieskalinia
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODA
bezpiecznysenior
kibicujbezpiecznie
Kieruj się rozsądkiem
www.rozumwysiada.pl
policjantktorypomogl