Skargi - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przyjęcia interesantów w sprawach wniosków realizuje w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

98 - 220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
tel. (43) 824 43 11
e-mail: komendant@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest za pośrednictwem poczty, faksem na numer (43) 824-43-13, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy komendant@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli zostanie rozpatrzona.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostaje numer telefonu (43) 824 43 44. Dzwoniąc pod wskazany numer uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00 - 090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godzinach od  9.00 do 15.00
telefon: (+ 48 22) 55 17 760, (+ 48 22) 55 17 811
centrala: (+48 22) 55 17 700

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/