Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zakrywajmy usta i nos. To nasze bezpieczeństwo

Wciąż musimy pamiętać o panującym stanie pandemii koronawirusa w kraju. W znacznym stopniu od naszej odpowiedzialności będzie zależeć dalszy jej przebieg i rozwój. Stosujmy się do reguł sanitarnych.

Osoby zakażone koronawirusem mogą przechodzić chorobę bezobjawowo. Zachodzi wtedy ryzyko, że nieświadomie mogą zarażać innych. Dobrem nadrzędnym jest nasze wspólne bezpieczeństwo. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za wszystkie osoby z naszego otoczenia. Zduńskowolscy policjanci w toku swojej codziennej służby od początku pandemii zwracali uwagę na niewłaściwe zachowania osób niestosujących się do reguł sanitarnych. Wielokrotnie prowadzone były akcje informacyjne, połączone z rozdawaniem maseczek ochronnych. Szeroko rozumiana profilaktyka miała wskazać właściwy sposób zachowania, by ograniczyć rosprzestrzenianie się pandemii. Należy przyznać, że większość osób stosuje się do obowiązujących zaleceń. Niestety funkcjonariusze wciąż podejmują interwencje wobec mieszkańców powiatu, którzy nie stosują reguł sanitarnych. Policjanci zduńskowolskiej komendy prowadzą systematyczne kontrole w środach komunikacji miejskiej, w rejonach sklepów i galerii oraz w pozostałych miejscach gdzie bezwzględnie należy zakrywać usta i nos. W każdym ujawnionym przypadku niewłaściwego postępowania przeprowadzają rozmowy z osobami i stosownie do stopnia, rozmiaru lekceważącego zachowania, podejmują odpowiednie środki przewidziane w przepisach. Za niestosowanie się do nakazu grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

  • Radiowóz zaparkowany za autobusami
  • Policjanci pod sklepem kontrolują zakrywanie ust i nosa
  • Kontrola policjantów na dworcu PKP