Ferie tuż, tuż ... - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ferie tuż, tuż ...

Przed nadchodzącymi feriami policjanci przypominają dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, a także spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej w miejscu zamieszkania. Okazją do podnoszenia wiedzy z szeroko rozumianego bezpieczeństwa są organizowane przez dzielnicowych i funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich spotkania w szkołach.

Policjanci wskazują zagrożenia, które mogą wystąpić podczas zabaw zimowych,  przypominają o właściwym zachowaniu w domu i na podwórku, a także mówią o zagrożeniach związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z internetu. Mundurowi omawiają również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pouczają najmłodszych, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych.