Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja – debata „Bezpiecznie rowerem przez gminę Zduńska Wola”

4 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Stajni Gajewniki odbyła się Konferencja - debata pod nazwą „BEZPIECZNIE ROWEREM PRZEZ GMINĘ ZDUŃSKA WOLA”.

Konferencja - debata została zorganizowana przez Wójta Gminy Zduńska Wola, Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej”. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowegoKonferencję – debatę uroczyście otworzył Wójt Gminy Zduńska Wola – Henryk Staniucha, który podkreślił jak ważne jest używanie elementów odblaskowych nie tylko po zmierzchu, ale także w porze dziennej. Koordynator projektu Pani Katarzyna Mazur – Raźniewska wyszczególniła, że w ramach projektu gmina zakupiła z środków pozyskanych z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, elementy odblaskowe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli, zestawy pomocy dydaktycznych w postaci „autochodzików”, alkogogle, narkogogle. Powstały również trzy stacje naprawcze dla rowerów w miejscowości Janiszewice, Czechy oraz Korczew. Konferencja – debata prowadzona była przez sierż. szt. Kamilę Sowińską z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która przedstawiła cele i założenia projektu oraz omówiła aspekty dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów na drodze. Policjantka zaprezentowała uczestnikom przedsięwzięcia informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie zduńskowolskim, jako narzędzie kształtujące poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim podsumowała efekty pracy w ramach projektuW ostatniej części spotkania ogłoszone zostały wyniki zorganizowanego konkursu plastycznego pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wszystkim laureatom konkursu wręczyli Wójt Gminy Zduńska Wola Pan Henryk Staniucha oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Jarosław Tokarski.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Kategoria wiekowa przedszkolaki:

1Fabian Bomba, Gminne Przedszkole w Ochraniewie

2.Magdalena Kornatka, Gminne Przedszkole w Ochraniewie

3.Gabriela Pawlikowska, ZSPiP w Czechach

Kategoria wiekowa „0”-III:

1.Amelia Wdowiak, Szkoła Podstawowa w Krobanowie

2.Liliana Frycze, Szkoła Podstawowa w Janiszewicach

3.Magdalena Kluska, Szkoła Podstawowa w Janiszewicach

3.Nikodem Szmidtka, ZSPiP w Czechach

Kategoria wiekowa IV-VI:

1.Kalina Pilarska, ZSPiP w Czechach

2.Wiktoria Janiszewska, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

3.Oliwia Huderek, Szkoła Podstawowa w Janiszewicach

3.Łucja Woźnicka, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

Kategoria wiekowa VII-VIII:

1.Oliwia Staniucha, ZSPiP w Czechach

2.Krystian Michalski, Szkoła Podstawowa w Krobanowie

Organizatorzy konferencji – debaty podsumowali realizowany projekt podkreślając jak ważna jest wszechstronna współpraca na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym pomiędzy różnymi podmiotami: policją, samorządami, przedstawicielami szkół, a także rodzicami dzieci.