Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

4 grudnia prowadzone były działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zduńskowolskiej komendy ujawnili 23 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami wobec pieszych i rowerzystów, na których nałożono mandaty karne bądź zastosowano pouczenia. Głównymi przyczynami popełnianych wykroczeń były m.in. wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, jazda wzdłuż po chodniku oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych.

Niezależnie od pory roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Dlatego też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Natomiast rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w obowiązkowe oświetlenie i z niego korzystać.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci apelują o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.