Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Internetowe zagrożenia na konferencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4 grudnia 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyła się konferencja połączona z jubileuszem 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pn. "E-adminstracja - nowe technologie w kontaktach pomiędzy instytucjami, a społeczeństwem". Wydarzenie to stało się okazją do omówienia zagrożeń związanych z codziennym użytkowaniem narzędzi internetowych.

Zorganizowana przez II Oddział ZUS w Łodzi i Społeczną Akademię Nauk konferencja poświęcona była wykorzystaniu nowych kanałów komunikacji elektronicznej w kontaktach społeczeństwa z instytucjami. W panelu dyskusyjnym, wśród zaproszonych gości, znalazł się Specjalista Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podkom. Michał Brykowski. Policjant podkreślał, że nowe technologie są niezmiernie pomocne i przydatne zarówno podczas załatwiania spraw urzędowych, jak też w codziennym życiu każdego z nas. Zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z ich niewłaściwym wykorzystywaniem. Ostrzegał przedstawicieli instytucji, przedsiębiorców, a także użytkowników Internetu przed przestępcami, którzy ukrywają się w sieci dążąc do przejęcia interesujących ich danych, a w konsekwencji spowodowania u swoich ofiar strat finansowych. Przekazał, że Policja również wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom oferując nowoczesne narzędzia w komunikacji z obywatelami. Funkcjonariusz omówił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz mobilnej aplikacji "Moja Komenda".

Podczas uroczystości jubileuszu 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za współpracę oraz wspieranie inicjatyw realizowanych przez ZUS wyróżnieni zostali zduńskowolscy policjanci. Z rąk Dyrektora II Oddziału ZUS w Łodzi Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz przedstawiciela Zarządu ZUS Pawła Jaroszka podziękowania odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł.insp. Jarosław Tokarski.