Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie oraz wręczenie certyfikatów w Wojsławicach

18 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach złożyli uroczyste ślubowanie. Natomiast trzecioklasistom wręczono certyfikaty szkolenia policyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na uroczystość, która odbyła się na placu przed budynkiem szkoły, licznie przybyli rodzice i bliscy uczniów oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa łódzkiego i powiatu zduńskowolskiego. Nie zabrakło oczywiście funkcjonariuszy policji i przedstawicieli innych służb. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zduńskowolskich policjantów reprezentowała insp. Małgorzata Mączyńska - Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli. Podczas uroczystego apelu 39 uczniów rozpoczynających naukę w klasie o profilu policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego w obecności rodzin, nauczycieli i zaproszonych gości złożyło uroczyste ślubowanie. Natomiast 22 uczniów klas trzecich odebrało certyfikaty ukończenia szkolenia policyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Po uroczystszym ślubowaniu i wręczeniu certyfikatów głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali pierwszoklasistom dobrego wyboru, jakim jest kształcenie i zdobywanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Głos zabrała również insp. Małgorzata Mączyńska, która w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego złożyła uczniom życzenia, a nauczycielom podziękowała za kształtowanie obywatelskich postaw młodego pokolenia. Komendant zachęcała uczniów do kontynuowania mundurowej pasji, a w niedługiej przyszłości do podjęcia wyzwania i wstąpienia w policyjne szeregi.

Szkoła w Wojsławicach prowadzi klasy mundurowe od kilku lat. Klasa o profilu policyjnym to klasa mundurowa z dodatkowym przedmiotem "Edukacja Policyjna", po ukończeniu którego otrzymuje się certyfikat. Szkoła stawia na rozwój sprawności fizycznej, co gwarantują kursy: pływania, samoobrony i strzelecki oraz na umiejętności w zakresie ratownictwa przedmedycznego. Celem tworzenia tego kierunku jest przygotowanie młodego człowieka do przyszłej pracy w Policji i służbach pokrewnych. Podczas trzyletniej nauki uczniowie aktywnie uczestniczą w wybranych akcjach oraz działaniach profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Uczniowie klas policyjnych współpracują z ościennymi komendami policji. W ramach praktyk, pod okiem policjantów, zabezpieczają też uroczystości powiatowe.

Zarówno uczniowie, jaki i zaproszeni goście, w przygotowanym specjalnym punkcie, mieli okazję poznać pracę policjantów oraz dowiedzieć się, jakie warunki należny spełnić, aby zostać policjantem. Zduńskowolscy dzielnicowi omawiali też możliwości i działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  • Uczniowie składają uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
  • Rodzice, opiekunowi i bliscy uczniów przed budynkiem szkoły.
  • Komendant inspektor Małgorzata Mączyńska wręcza uczniom legitymacje szkolne.
  • Podinspektor Radosław Malanowski wręcza uczniowi certyfikat ukończenia szkolenia
  • Komendant inspektor Małgorzata Mączyńska, po ślubowaniu, wręcza uczniowi legitymacje szkolną.
  • Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu młodszy inspektor Mariusz Cichosz wręcza uczniom certyfikat szkolenia.
  • Zaproszeni goście podczas uroczystości
  • Inspektor Małgorzata Mączyńska odczytuje list okolicznościowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi   nadinspektora Andrzeja Łapińskiego
  • Policjant w punkcie informacyjnym