Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

Dzięki zwartemu porozumieniu pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzatą Mączyńską, a Starostą Zduńskowolskim Wojciechem Rychlikiem będzie możliwe uruchomienie kolejnych ponadnormatywnych patroli policyjnych. Starostwo na ten cel przeznaczyło 7500 zł.

Mając na celu poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowalnych społecznie oraz w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 27 kwietnia 2018 r. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska, Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik oraz Wicestarosta Zduńskowolski Marcin Łabędzki podpisali porozumienie, dzięki któremu dodatkowe patrole policyjne zostaną skierowane do służby. Starostwo na ten cel przeznaczyło 7500 zł. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a patrole będą kierowane w najbardziej zagrożone miejsca.

Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością i uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców wskazywanym miedzy innymi za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrole będą wykorzystywane także do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie powiatu.