Skargi - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przyjęcia interesantów w sprawach wniosków realizuje w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

98 - 220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
tel. (43) 824 43 11
e-mail: komendant@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00 - 090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godzinach od  9.00 do 15.00
telefon: (+ 48 22) 55 17 760, (+ 48 22) 55 17 811
centrala: (+48 22) 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od  9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/