Profilaktyka dla rodziców - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka dla rodziców

23 kwietnia 2018 roku dzielnicowy Posterunku Policji w Szadku asp. sztab. Krzysztof Kraszewski spotkał się z rodzicami oraz opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej na co dzień do Szkoły Podstawowej w Prusinowicach. Przy wykorzystaniu walizki edukacyjnej wskazywał jak rozpoznać podstawowe narkotyki, gdzie można je schować przed czujnym okiem nauczyciela lub rodzica oraz jakie są objawy eksperymentowania ze środkami odurzającymi.

Spotkanie dzielnicowego z rodzicami i opiekunami uczniów stało się znakomitą okazją do przeprowadzenia prelekcji na temat rozpoznawania zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. Policjant przy użyciu prezentacji mutimedialnej i walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających przybliżali zebranym wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy" informując o ich niebezpiecznym działaniu.  Dodatkowo zaprezentował rozmaite akcesoria do ich przechowywania, których posiadanie może wiązać się z przypuszczeniem o styczności dziecka z substancjami psychoaktywnymi.

Okazane przedmioty nie zawsze wywołują odpowiednią reakcję rodzica bądź opiekuna, dlatego dzięki tego rodzaju spotkaniom dorośli skuteczniej mogą rozpoznawać oznaki zagrożenia. Świadomi niebezpieczeństw związanych z tego rodzaju zachowaniami ryzykownymi będą mogli podjąć dalsze działania zaradcze.

W trakcie spotkania dzielnicowy omówił również ideę oraz możliwości Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. "Policjant pierwszego kontaktu" argumentował, że dzięki tym internetowym narzędziom każdy może mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.