Profilaktyka dla rodziców - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka dla rodziców

Zduńskowolscy dzielnicowi spotkali się z rodzicami oraz opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej na co dzień do Szkoły Podstawowej w Krobanowie. Przy wykorzystaniu walizki edukacyjnej wskazywali jak rozpoznać podstawowe narkotyki, gdzie można je schować przed czujnym okiem nauczyciela lub rodzica oraz jakie są objawy eksperymentowania ze środkami odurzającym

Spotkanie dzielnicowych z rodzicami i opiekunami uczniów stało się znakomitą okazją do przeprowadzenia prelekcji na temat rozpoznawania zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. Policjanci przy użyciu walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających przybliżali zebranym wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy" informując o ich niebezpiecznym działaniu.  Dodatkowo zaprezentowali rozmaite akcesoria do ich przechowywania, których posiadanie może wiązać się z przypuszczeniem o styczności dziecka z substancjami psychoaktywnymi.

Okazane przedmioty nie zawsze wywołują odpowiednią reakcję rodzica bądź opiekuna, dlatego dzięki tego rodzaju spotkaniom dorośli skuteczniej mogą rozpoznawać oznaki zagrożenia. Świadomi niebezpieczeństw związanych z tego rodzaju zachowaniami ryzykownymi będą mogli podjąć dalsze działania zaradcze.

W trakcie spotkania dzielnicowi omówili również ideę oraz możliwości Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Policjanci argumentowali, że dzięki "mapie" każdy może mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.