Zduńskowolscy policjanci podsumowali 2017 rok - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zduńskowolscy policjanci podsumowali 2017 rok

W Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W naradzie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi młodszy inspektor Tomasz Olczyk, kierownictwo zduńskowolskiej komendy, policjantki i policjanci.

W odprawie uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusza Kochelskiego, Wójta Gminy Zduńska Wola Henryka Staniuchy, Burmistrza Gminy i Miasta Szadek Artura Ławniczaka, Wójta Gminy Zapolice Witolda Oleszczyka, Przedstawiciela Prezydenta Miasta Zduńska Wola Dariusza Linowieckiego, Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli Tomasza Sukiennika. Nie zabrakło też reprezentantów służb mundurowych: Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego kapitana Łukasza Drzewieckiego  oraz Komendanta  Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Roberta Zawiasy.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Policji w Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wraz ze swoim Zastępcą mł.insp. Jarosławem Tokarskim przedstawili wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w minionym roku.

Warto zanaczyć, że w 2017 roku, w porównaniu do roku poprzedniego spadła liczba przestępstw w tzw. 7 kategoriach (bójka i pobicie - uszczerbek na zdrowiu - kradzież cudzej rzeczy - kradzież samochodu - kradzież z włamaniem - rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze - uszkodzenie mienia) z 308 do 259 czynów ( tj. o 49 mniej ) przy wykrywalności na poziomie 61% (2016 r. - 52,3%).

W roku 2017 na drogach powiatu zduńskowolskiego doszło do  41 wypadków drogowych. Było ich o 22 mniej niż w 2016 r.  Spadła również liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych. W ubiegłym roku na drogach w powiecie zduńskowolskim śmierć poniosły 3 osoby ( 5 – w 2016 r.). Rannych w wypadkach zostało 48 osób (73 – w 2016 r.)

W 2017 roku policjanci KPP w Zduńskiej Woli przeprowadzili 7261 interwencji, o 171 mniej niż 2016 roku.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska podziękowała również samorządowcom za bardzo dobrą współpracę i pomoc w realizacji wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu zduńskowolskiego mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa.  Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli przeprowadzono debatę-konferencję pn. (NI)E-BEZPIECZEŃSTWA W WIRTUALNYM ŚWIECIE skierowaną do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji, w których zadania wpisuje się pomoc dzieciom i młodzieży. Komendant przypomniała również o wspólnych działaniach profilaktycznych skierowanych do "niechronionych" uczestników ruchu drogowego, w trakcie których razem ze  Starostą Zduńskowolskim, a także Burmistrzem Gminy i Miasta Szadek osobiście rozdawali kamizelki i elementy odblaskowe zachęcając pieszych i rowerzystów do ich używania i tym samym poprawy bezpieczeństwa na drogach. Natomiast dzięki pomocy i wsparciu Wójta Gminy Zduńska Wola i przy współudziale Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 przeprowadzono warsztaty historyczne upamiętniające funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych na Wschodzie w 1940 roku. Efektem bardzo dobrej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi była wspólna organizacja z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli "Niebieskiego Pikniku" i "Dnia Otwartego PCPR". Dzięki temu mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego, a szczególnie najmłodsi, mieli okazje poznać pracę policjantów, a przede wszystkim uczyć się bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.


Za dobrą służbę zduńskowolskim policjantom podziękował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk. Pan Komendant omówił zadania priorytetowe do realizacji w bieżącym roku, nawiązał także do realizowanego przez dzielnicowych programu "Dzielnicowy Bliżej Nas" oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia, dzięki któremu każdy ma możliwość wpływu na poprawę bezpieczeństwa . Głos zabrali również zaproszeni goście, od których funkcjonariusze zduńskowolskiej Policji usłyszeli wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Na zakończenie odprawy na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli zostały przekazane kluczyki do dwóch nieoznakowanych radiowozów, które zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu z budżetów starostwa powiatowego i samorządów. Na ten cel Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Urząd Miasta w Zduńskiej Woli, Urząd Gminy i Miasta Szadek, Urząd Gminy w Zduńskiej Woli oraz Urząd Gminny w Zapolicach przekazały ze swoich budżetów łącznie 56,5 tys. złotych. Pozostała część na zakup radiowozów została sfinansowana ze środków  Komendy Głównej Policji.