Bezpieczeństwo w Powiatowym Urzędzie Pracy. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli spotkali się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, aby przypomnieć procedury podczas wystąpień ataków terrorystycznych.

Aspirant sztabowy Paweł Banasiak prowadził prelekcję na temat postępowania po uzyskaniu informacji o podłożeniu ładunków wybuchowych. Zwrócił szczególną uwagę, iż każdorazowa informacja na temat takiego zdarzenie nie może być lekceważona.  Jak najszybciej trzeba powiadomić o tym fakcie Policję, która dokonuje sprawdzenia wiarygodności takiego zgłoszenia. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy poznali obowiązki związane z wprowadzaniem zasad alarmowania oraz postępowania w sytuacji wtargnięcia do placówki agresywnego napastnika. Przedstawiony został również algorytm dla osób przebywających na terenie placówki w kryzysowej sytuacji. Funkcjonariusze przy pomocy prezentacji multimedialnych przypomnieli również zagadnienia związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aspirant sztabowy Robert Latus nawiązał również do programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która zapewnia szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.